Teclea Comunicació    
       

TecleA Comunicació té com a objectiu prioritari establir un contacte directe i periòdic amb els distints mitjans de comunicació de la comarca i, per extensió, amb tota la societat per tal de donar a conèixer la seva organització

El personal que composa esta empresa conta amb una gran experiència en el món de la premsa escrita local i comarcal. Això és un avantatge per a determinar la importància de les informacions susceptibles de ser publicades i el tractament més adient per a cadascuna d'elles.

     

•  Redacció de notes de premsa per cadascuna de les activitats que s'organitzen

•  La informació anirà acompanyada de imatges que il.lustren la informació, sempre que així ho requerisca, i serà remesa als mitjans de comunicació.

•  Redacció de notes de premsa amb les possibles novetats: inversions, ampliació dels fons, convenis institucionals,

•  Realització d'un recull de premsa amb totes les notícies relacionades amb l'institució aparegudes als mitjans de comunicació